KONTROLA DEWIZOWA
REJESTR KANTORÓW


Do zadań Prezesa NBP określonych ustawą Prawo dewizowe należy rozstrzyganie w sprawach związanych z:

  •  udzielaniem indywidualnych zezwoleń dewizowych,
  •  prowadzeniem rejestru działalności kantorowej,
  •  wykonywaniem kontroli obrotu dewizowego.


Deklaracja dostępności