Logo Narodowego Banku Polskiego
REJESTR KANTORÓW
Do zadań Prezesa NBP określonych ustawą Prawo dewizowe należy rozstrzyganie w sprawach związanych z:
  • udzielaniem indywidualnych zezwoleń dewizowych,
  • prowadzeniem rejestru działalności kantorowej,
  • wykonywaniem kontroli obrotu dewizowego.
Deklaracja dostępności | Kontakt
2013-2022 © Narodowy Bank Polski
Wszystkie prawa zastrzeżone
wersja: 3.0.7
Wyszukiwanie | Przepisy dewizowe | Zezwolenia dewizowe | Działalność kantorowa | Wzory formularzy | Kontrola obrotu dewizowego | Informacje | Informacje-pranie pieniędzy/finansowanie terroryzmu
Status przetwarzania